Gözlerinin ötesinde ne vardı?

Okumak mümkün olsaydı okuyacaktım.

Ama perde öyle bir inmişti ki bebeklerine,

Göremedim seni, ne de sevgini.

 

Kalbinin içinde ne vardı?

Dinlemek mümkün olsaydı dinleyecektim.

Ama perde öyle bir inmişti ki duvarlarına,

Duyamadım seni, ne de sevgini.

 

Sende ne vardı?

Bilmek mümkün olsaydı bilecektim.

Ama öyle bir sarmıştın ki kendini kendinle,

Ulaşamadım sana, ne de sevgine.