IMG_1680

Yükseldim yerden,

Hayaller dünyasına.

Sessizliğin hakim olduğu,

Ve geleni içine aldığı o yere.